Chalet Dame Blanche
Catered chalet in La Tania (Trois Vallees, Frankrijk)
 
Home Het Chalet Prijs / Beschikbaarheid Route Contact
 

  Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Chalet Dambe Blanche, La Tania, Trois Vallées, France

Reservering van het chalet

 1. Via onze website www.chaletlatania.nl kunt u checken of het chalet nog beschikbaar is in de door u gewenste huurperiode.  Mocht dit het geval zijn, dan kunt u via telefoon of e-mail het chalet reserveren.  Dan geldt deze datum als boekingsdatum. Hiermee komt de reisovereenkomst tot stand.
 2. Na reservering via telefoon of e-mail ontvangen wij graag binnen een week het  volledig ingevulde aanmeldingsformulier van u per post. Na ontvangst hiervan sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de reservering van het chalet met factuur van de reissom. Deze schriftelijke bevestiging dient u bij aankomst in het chalet aan de chaletstaf te overhandigen.

Reissom

 1. Bij de reissom is inbegrepen:
  * catering op basis van half-pension: ontbijt, afternoon tea, 3-gangen diner incl. wijn

* bedlinnen en 2 sets handdoeken p.p.p.w.
* gebruik van jacuzzi
* gebruik van houtkachel
* water, gas en elektriciteit
* (eind-)schoonmaak

 1. Bij de reissom is niet inbegrepen:

* borg € 600,00
* kinderbed (campingbed) op aanvraag, € 15 p.w.
*toeristenbelasting
*extra services aangeboden door chalet staf

Bezetting chalet en korting

 1. Het chalet bevat 16 bedden (5 tweepersoons slaapkamers en 2 driepersoons slaapkamers). Het chalet kan alleen in haar geheel worden gehuurd, tenzij hier in overleg met ons van wordt afgeweken. Het minimum aantal huurders is 12 personen. Alleen voor de 15e of 16e persoon is korting mogelijk. Verder is het mogelijk aanspraak te maken op leegbedkorting, kinderkorting en volwassenenkorting.
 2. Leegbedkorting:

*Indien u met minder personen dan het vereiste minimum aantal personen van 12 reizigers het chalet boekt dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde leegbed korting. U betaalt dan voor het minimum aantal van 12 personen en ontvangt per niet benut bed een leegbedkorting van € 240 (U heeft dan ook niet de beschikking over deze bedden/kamers )

 1. Kinderkorting:

*Kinderen van 0 t/m 2 jaar zijn gratis (deze kinderen worden ook niet meegerekend in de bezetting), echter er kan geen aanspraak worden gemaakt op maaltijden en voor de slaapplaats wordt uitgegaan van een zogenaamd campingbed (niet inbegrepen in de prijs, ter plekke te huren voor € 15 pw.).
* Kinderen van 3 tot 5 jaar krijgen een kinderkorting van 60 % op de volwassenen prijs. Deze kinderkorting is alleen van toepassing indien de kinderen op de kamer van de ouders slapen (bed 15 en 16 in de driepersoons kamers, anders een campingbed, het is niet mogelijk extra bedden in de andere kamers bij te plaatsen).

 1. Volwassenenkorting:

*Voor een extra volwassene als derde persoon op de kamer (bed 15 en 16 in de driepersoons kamers) geldt een korting van 50 % op de volwassenen prijs.

Betaling

 1. Binnen een week na factuurdatum ontvangen wij graag een aanbetaling van 25 % van de volledige reissom en een eenmalig bedrag van €20 voor administratiekosten. Het restant van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de huurperiode dient per omgaande de gehele reissom te worden voldaan. Bij aanmelding binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode verzoeken wij u de reissom telefonisch aan ons over te maken.
 2. Graag bij alle betalingen de boekingscode en het factuurnummer vermelden.
 3. Alleen de hoofdboeker ontvangt de factuur voor het totale bedrag. Indien u de factuur per persoon wilt ontvangen, rekenen wij €20 administratiekosten per verzonden factuur. De aanbetaling en het restant van de reissom wordt alleen door de hoofdboeker overgemaakt.
 4. De hoofdboeker van het chalet is financieel hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die hij/zij heeft aangemeld en voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.
 5. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, na hiervoor tot betaling gesommeerd te zijn, zijn wij gerechtigd de reisovereenkomst te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen zoals vermeld onder Annulering zijn van toepassing. Bij wanbetaling komen alle kosten (incassokosten, wettelijke rente,  kosten juridische procedure) voor rekening van de reizigers.
 6. Betaling borg: bij aankomst in het chalet dient u een borg van € 600 te overhandigen aan de chaletstaf. Deze zal na eindinspectie van het chalet door de chaletstaf indien er geen schade door de reizigers is veroorzaakt, aan u worden teruggegeven. Bij gebleken schade zal de chaletstaf een evenredig bedrag van de borg aftrekken ter vergoeding van de schade.

 

Annulering

 1. Een reisovereenkomst kan slechts per aangetekend schrijven ongedaan gemaakt worden. Als een reis wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd, alsmede de berekende administratiekosten:

* bij annulering tot 12 weken voor de aanvang van de huurperiode de aanbetaling per persoon;
* bij annulering tussen 12 en 8 weken voor de aanvang van de huurperiode 70% van de reissom;
* bij annulering binnen 8 en 4 weken voor de aanvang van de huurperiode 80% van de reissom;
* bij annulering binnen 4 weken en 'No Show': 100% van de reissom.

 1. Indien binnen uw groep enkele personen annuleren, zodanig dat het minimumaantal personen van 14 reizigers niet wordt bereikt, dan bent u toch verplicht tot het betalen van het minimumaantal reizigers, waarbij u wel aanspraak kunt maken op de leegbedkorting, of u kunt deze reizigers vervangen door andere personen (i.e. in de plaatsstelling).
 2. In het geval dat wij gedwongen worden belangrijke wijzigingen in de reserveringsovereenkomst te maken of de boeking zelf moet annuleren, zullen wij de reizigers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wij zullen dan eventueel een alternatief van tenminste hetzelfde niveau aanbieden en/of het recht geven aan de reizigers tot annuleren. Reeds betaalde gelden (inclusief administratiekosten) zullen dan zo snel mogelijk teruggestort worden. Wij houden ons nadrukkelijk het recht voor een reservering te annuleren indien wij hiertoe gedwongen worden door omstandigheden waarop wij geen invloed hebben, inclusief oorlog, staking, rellen en andere gevallen van overmacht.

Reisverzekering en aansprakelijkheid

 1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een toereikende reisverzekering. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade waarvoor een reisverzekering dekking pleegt te geven.
 2. Het is voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de reiziger door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan.
 3. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, geld inbegrepen.
 4. Wanneer er schade ontstaat aan het chalet door toedoen van de reiziger  wordt dit doorberekend aan de veroorzaker van de schade na overleg met de chaletstaf en overhandiging van een schadeformulier.

Huisregels

 1. Reizigers dienen zich altijd te houden aan de aanwijzingen van ons en van de chaletstaf ter plaatse.
 2. Reizigers dienen altijd op zorgvuldige wijze om te gaan met het chalet, de chalet staf, de overige reizigers, het aanwezige meubilair en de omgeving.
 3. Huisdieren zijn niet welkom in het chalet.
 4. In het chalet mag niet worden gerookt.
 5. Geen skischoenen in het chalet
 6. Niet met natte skikleding op bank / bed / etc. plaatsnemen.
 7. Het is niet mogelijk met meer dan het aantal opgegeven personen in het chalet te verblijven, tenzij hierover overleg is gepleegd  met ons of de chaletstaf en goedkeuring is verkregen. Betaling voor de extra reizigers zal dan ter plekke contact dienen te geschieden aan de chaletstaf.
 8. Wanneer blijkt dat een reiziger zich schuldig maakt aan wangedrag, zodanig dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt bemoeilijkt, kan deze reiziger van (verdere) deelname worden uitgesloten. De betrokken reiziger heeft dan geen recht op restitutie. 

Klachten

 1. Ondanks al onze zorgen en bemoeiingen is het toch mogelijk dat een reiziger meent een rechtvaardige klacht te hebben. Heeft u klachten over de accommodatie of bent u ontevreden over uw chaletstaf, dan dient u dit direct te melden aan de chaletstaf. Als de klacht vervolgens naar uw idee niet naar behoren wordt opgelost, dan dient u direct vanaf uw vakantiebestemming telefonisch contact met ons op te nemen. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat wij op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct iets willen doen. Achteraf, na thuiskomst is het helaas niet meer mogelijk deze problemen op te lossen. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld kunnen wij niet in behandeling nemen.

Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicatie prijzen op de website en in de prijzentabel of op andere kennisgevingen binden ons niet.  

 

 


Gebruiksvoorwaarden      Copyright (c) 2009 sg